BERGEN – Het college gaf bij monde van burgemeester Hafkamp de volgende reactie op het aftreden van wethouder Zeeman.

“Het is gebleken dat hij – zonder het te weten – in strijd heeft gehandeld met het beleid van de gemeente en de bestemmingsplanregels die gelden voor zijn huis.

Rob Zeeman verhuurt namelijk al enige jaren een appartement op zijn perceel en hij is altijd in de veronderstelling geweest dat hij daarvoor toestemming had. Nader onderzoek n.a.v. een wob-vraag toonde echter aan dat dit niet het geval is.

Als college betreuren wij dit. Wij leven erg met hem mee.

Het is zo dat Rob Zeeman in zijn rol als wethouder een belangrijke voorbeeldfunctie heeft, waar hogere eisen aangesteld worden. Het college steunt hem dan ook in deze moeilijke beslissing om af te treden.

Het is nu aan de partij Kies Lokaal om zo snel mogelijk een nieuwe wethouder voor te dragen. Op dit moment kan ik nog geen uitspraken doen over mogelijke kandidaten of verwachte tijdspad.”

Geef een reactie