HAARLEM/ BERGEN AAN ZEE – Provinciaal Waterleidingbedrijf (PWN), de provincie Noord-Holland en de Duinstichting stonden maandagmiddag in de rechtbank in Haarlem lijnrecht tegenover elkaar. PWN en de provincie verdedigden hun besluit om in de duinen van Bergen aan Zee 13.000 dennen te kappen. De Duinstichting, die naar de rechter stapte om de kap te voorkomen, is hier fel op tegen.

Volgens de provincie en PWN is de bomenkap nodig om verstuiving van de duinen in het gebied achter de bomen te realiseren. Dit zou de schadelijke gevolgen van stikstof tegengaan. De twee organisaties stellen dat de bomen nu de wind tegenhouden waardoor er te weinig zout en kalkrijk zand op de bodem terechtkomt in dit Natura 2000-gebied. Dit leidt tot verzuring, waardoor duinspecifieke planten en dieren geen kans krijgen.

‘Alle flora en fauna verdwijnt met de kap’

Joke Volkers, voorzitter van de Duinstichting, verwijst deze theorie naar de prullenbak. Ze benadrukt dat ook deskundigen dit bevestigen. Advocaat Anneke Wezel kwam namens de Duinstichting naar de rechtbank met een verzoekschrift om de kap te voorkomen. Ze noemt de geplande bomenkap vernietiging van de natuur. Volgens haar is de bescherming van de natuur een zorgplicht van de provincie. “Kap je de bossen, dan haal je alle flora en fauna – inclusief beschermende soorten – weg in dit waardevolle gebied voor bewoners en bezoekers. Dat is in strijd met de wetgeving.”

‘Snel kappen om schade te voorkomen’

Volgens PWN dient de kap, die vanaf volgende maand gepland staat, snel te beginnen om te voorkomen dat de natuur in dit duingebied nog verder achteruitgaat. Volgens PWN is de ph-waarde hier en daar onder de 4,5 gezakt waardoor aluminium kan vrijkomen in de bodem. Bomenkap is daarom noodzakelijk om onherstelbare schade te voorkomen.

Ook de Duinstichting wil dat de voorzieningenrechter snel met een uitspraak komt, omdat de voorbereidende werkzaamheden van de bomenkap al plaatsvinden. Wachten op een andere nog lopende procedure, een beroep tegen de kapvergunning, heeft geen zin omdat de bomenkap al volgende maand begint, stelt de Duinstichting.

De rechtbank doet op 9 oktober uitspraak.

Lees hier meer over dit onderwerp.