BERGEN – Er gloort een beetje hoop voor de bewoners van verzorgingshuis De Haemstede in Bergen.

De rechtbank van Alkmaar heeft de directie en de Stichting ‘Wij Gaan Niet Weg’ opgedragen met elkaar in gesprek te gaan. De rechtszaak is voor twee weken aangehouden.

Zowel de bewoners als de directie van de overkoepelende zorginstantie MagentaZorg zijn positief over het advies van de rechter.

Sinds september is er grote onrust onder de oudere bewoners van De Haemstede, omdat ze zouden moeten verhuizen naar een tehuis in Koedijk.

Maar de bewoners hebben vaak hun hele leven al in Bergen gewoond en willen niet weg.

Zo’n 80 bejaarden togen maandag naar de rechtbank in Alkmaar om de verhuizing te voorkomen.

Geef een reactie