BERGEN AAN ZEE – De kap van dertienduizend dennenbomen in de duinen van het Lange Vlak in Bergen aan Zee – in een gebied van 16,2 hectare – mag doorgaan. Dat oordeelde de rechtbank in Haarlem maandag.

De Duinstichting stapte naar de rechter omdat de kap volgens de organisatie het leefgebied van beschermde dieren en planten zou vernietigen. Ook is volgens de stichting onvoldoende onderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en naar minder schadelijke alternatieven.

Duinbeheerder PWN die wél tot kappen wil overgaan, heeft een tegengestelde visie. Volgens de duinbeheerder is de bomenkap nodig om verstuiving van de duinen in het gebied achter de bomen te realiseren. Dit zou de schadelijke gevolgen van stikstof tegengaan en de biodiversiteit doen toenemen.

De organisatie stelt dat de bomen nu de wind tegenhouden waardoor er te weinig zout en kalkrijk zand op de bodem terechtkomt in dit Natura 2000-gebied. Dit zou leiden tot verzuring, waardoor duinspecifieke planten en dieren geen kans krijgen.

Volgens PWN kan bij het verzuren van de duinen giftige aluminium vrijkomen in de bodem dat zorgt voor onherstelbare natuurschade. Op een aantal plekken in het Lange Vlak is dit kantelpunt al overschreden en is het habitattype onherstelbaar beschadigd, aldus de natuurbeheerder. PWN gaf daarom aan dat snel handelen noodzakelijk is om onherstelbare natuurschade te voorkomen.

‘Behoud van grijze duinen’

De rechter kon zich hierin vinden: het kappen van de naaldbomen is volgens de rechtbank noodzakelijk voor het behoud en herstel van de grijze duinen in het gebied. De rechter vindt verder dat PWN voldoende deed om de nadelige gevolgen voor beschermde soorten te voorkomen. “Daarbij telt zwaar mee dat Nederland binnen de Europese Unie een grote verantwoordelijkheid heeft voor duingraslanden die behoren tot het type grijze duinen.”

Verder noemt de rechter de stellingen van de Duinstichting “niet onderbouwd met een ecologisch rapport en ook niet met concrete feiten en omstandigheden.”

Voorzitter Joke Volkers van de Duinstichting benadrukt daarentegen aan RTV80 dat een rapport zou aantonen dat de zuurgraad dermate laag is dat er geen sprake zou zijn van aluminiumvergiftiging. Volkers: “Maar ondanks WOO-verzoeken (Wet Open Overheid, red.) aan de provincie en de gemeente heeft onze stichting dit niet mogen ontvangen. Dit rapport is een essentieel onderdeel voor de onderbouwing van de boskap.”

Duinstichting: ‘bosgebied belangrijk voor kwetsbaar leven’

Volkers noemt het besluit van de rechter “een treurige zaak”. “Nu wordt kwetsbaar leven op het spel gezet, namelijk die van de beschermde havik, de buizerd, de boommarter, de bunzing, de eekhoorn, het roodborstje, de grote bonte specht en de wespendief.”

“En dat voor een habitat die in goede kwaliteit voorkomt vanaf Gibraltar tot aan de Baltische Staten. De soorten die moeten terugkomen, komen elders gewoon voor en worden niet met uitsterven bedreigd.”

Volkers laat verder weten dat het bosgebied belangrijk is voor de door haar genoemde soorten. “In het Noordhollands Duinreservaat is slechts 577 hectare dennenbos dat voor deze soorten de enige habitat is.”

“Bovendien: het Noordhollands Duinreservaat is vijfduizend hectare groot, waarvan drieduizend hectare open gebied is. 16 hectare wegkappen moet dan het verschil gaan maken? Wij geloven dat niet.”


Eerder gepubliceerde artikelen en video’s over dit onderwerp.
-Duinstichting maakt zich zorgen over het voortbestaan van het Van Steijnbos, Leeuwenkuilbos, het Baaknolbos en een deel van het Frederiksbos in Schoorl. (Video augustus 2022).