CAMPERDUIN/ PETTEN – De toekomst van het recreatieve strand bij de Hondsbossche duinen is onzeker. Daarom staat in 2025 een ophoging van de zeebodem, een zogenoemde vooroeversuppletie, in de agenda om uit te voeren. Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgen er op deze manier voor dat het strand voorlopig breed genoeg blijft voor de vele strandbezoekers, zo laat de BUCH-organisatie weten.

Gemeente Schagen en gemeente Bergen maken zich samen met Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap sterk voor een recreatieve toekomst van de Hondsbossche duinen. In 2015 is in Camperduin een Petten een duinenrij en een strand aangelegd voor de Hondsbossche en Pettemer zeewering.

Het plan was om het strand dat is aangelegd op een bepaalde breedte in stand te houden, maar dat blijkt moeilijker dan verwacht. De kust bij Camperduin en Petten blijkt namelijk last te hebben van een zeer sterke stroming. Hierdoor spoelt het gesuppleerde zand snel weg en zijn er meer suppleties van Rijkswaterstaat nodig dan verwacht. Dit brengt hoge kosten met zich mee en daarmee werd de toekomst van het recreatieve strand onzeker.

Golfbreker

De gemeenten Bergen en Schagen hebben zich samen met Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap hard gemaakt voor de vooroeversuppletie in 2025. Deze suppletie onder water voor het strand werkt als een golfbreker en zorgt er mede voor dat het bestaande strand minder snel slijt. Bovendien voedt deze aangebrachte zandbank het strand en de duinen langzaam maar zeker van zand.

Naast de veiligheid die de zeewering biedt, zien de twee gemeenten een groot belang voor het behoud voor van het strand voor inwoners, ondernemers en recreanten. Door de vooroeversuppletie is er meer tijd om te onderzoeken op welke manier het recreatieve strand ook in de toekomst behouden kan worden, vinden ze.

Duurzame toekomst

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman van de gemeente Bergen: “Het is essentieel dat we de tijd nemen om samen met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie te komen tot een gedeeld beeld bij een duurzame toekomst van onze prachtige kustlijn.”

Wethouder Simco Kruijer van gemeente Schagen: “Daarbij zoeken wij als gemeenten naar een goede balans tussen kustbescherming en kostenbeheersing en het behoud van de lokale natuur- en recreatieve waarden. Deze extra suppletie geeft ons de tijd om dat inzicht te krijgen”.

Toekomst Hondsbossche duinen

Met de vooroeversuppletie wordt het strand meer beschermd tegen erosie zodat inwoners en bezoekers net als de afgelopen jaren ook de komende jaren kunnen genieten van het recreatieve strand bij de Hondsbossche duinen.

Rijkswaterstaat zal altijd voldoende suppleties uitvoeren om in ieder geval de zeewering in stand te houden en ons te beschermen tegen het water. Over aanvullende suppleties om ook het recreatieve strand in de toekomst te behouden, worden nieuwe afspraken gemaakt.