BERGEN – Hoe zorgt de gemeente ervoor dat starters een woning kunnen vinden? Hoe zorgt de gemeente ervoor dat we zonder overlast voor de buurt toch recreatief kunnen verhuren? De gemeente Bergen wil spelregels gaan aanbieden om de recreatieve verhuur van woningen in goede banen te leiden.

Recreatieve verhuur van woningen/appartementen/kamers/zomerhuisjes met een woonbestemming is een ‘hot’ item, met name in toeristische gebieden zoals kustplaatsen en de grote steden. Voor de één is het een bron van inkomsten, voor de ander een bron van overlast.

De gemeente beseft dat recreatieve verhuur veel voorkomt in de gemeente en dat er dus veel vragen en onzekerheden zijn. De komende tijd worden gesprekken gevoerd met recreatieondernemers en met inwoners (organisaties) om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en de knelpunten die worden ervaren.

Het college vindt het belangrijk dat de betrokkenen zich kunnen vinden in het nieuwe beleid. Streven is te onderzoeken of er gemeenschappelijk draagvlak is voor oplossingen. Vervolgens wordt het nieuwe beleid stap voor stap ingevoerd.

Geheel verbieden is zeker niet de bedoeling. Het nieuwe beleid en de vertaling daarvan in regels worden in een aantal stappen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het college gaat ervan uit dat de nieuwe spelregels (gefaseerd) ingaan rond het zomerseizoen van 2019.