BERGEN – Het college heeft dinsdag ingestemd met acht bezuinigingsmaatregelen, aangedragen door de drie reddingsbrigaden van de gemeente Bergen zelf.

De gemeenteraad heeft het college in 2015 opdracht gegeven om € 55.000 te bezuinigen op het budget van de reddingsbrigaden. Met de acht voorstellen wordt de door de raad gewenste bezuiniging deels gehaald.

Het college heeft de drie brigaden uit de gemeente gevraagd om na te denken over mogelijke bezuinigingsvoorstellen.

De gemeente heeft in totaal acht bezuinigingsmaatregelen die door de drie brigaden gezamenlijk zijn voorgesteld, overgenomen en doorgerekend voor de komende jaren.

De maatregelen betreffen onder meer:
Het inkorten van de periode van bewaking met twee weken.
Het schrappen van de bewaking van Egmond Binnen en de daarbij benodigde extra boot.

Daarnaast gaan de brigaden ook zelf AED-trainingen geven.
Er komt een pilot in Hargen om de post ook tijdens de winter op het strand te laten staan.
Er wordt indien mogelijk gemeenschappelijk ingekocht.

Post Egmond aan Zee

Post Bergen aan Zee

Post Schoorl

Per jaar geeft de gemeente gemiddeld € 550.000 uit aan de reddingsbrigaden.

De brigaden zorgen voor de veiligheid op onze stranden en in het achterliggende duingebied, waar zij ook de hulpdiensten assisteren.

De veiligheid van de stranden blijft met het voorstel gehandhaafd.

Geef een reactie