BEVERWIJK – Regio Haarlem-IJmond-Alkmaar houdt raadsbijeenkomst concept Luchtvaartnota

Op maandag 22 juni 2020 houdt regio Haarlem-IJmond-Alkmaar een –digitale– raadsbijeenkomst over het indienen van hun zienswijze op de concept Luchtvaartnota (d.d. 15 mei).
Niet alleen deze regio, maar in veel groter verband, de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), heeft namelijk het voornemen een zienswijze in te dienen tegen de Luchtvaartnota. Van de BRS maken maar liefst 56 gemeenten en 4 provincies onderdeel uit. Zij roepen hierin hun gemeenteraden op.