ALKMAAR – In de regio Noord-Holland Noord hebben gemeenten samen met opdrachtnemers een methode ontwikkeld om social return on investment(SROI) effectief in te zetten bij aanbestedingen, zo laat het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord weten.

De bedoeling is om opdrachtgevers en -nemers bij elkaar te laten komen om samen te bepalen hoe de arbeidsbehoefte in te vullen met werkelozen of mensen die nog in opleiding zijn.

Het SROI wordt zo een soort ‘werklozencarrousel’, werd er in de bouw soms gezegd, maar dit is niet de intentie.

Het doel is een meer langdurige werkbetrekking te realiseren en om leerlingen en studenten ervaring op te laten doen, met wellicht uitzicht op een aanstelling.

Met vertegenwoordigers zal dan ook meer bekendheid aan het concept gegeven worden. De methode is ontwikkeld vanuit het programma Inclusieve Arbeidsmarkt dat wordt uitgevoerd onder de vlag van het RPA-NHN.

Geef een reactie