EGMOND BINNEN

Archeologisch onderzoek naar restanten Abdij Egmond
Vernieuwende technieken leggen ondergrondse structuren bloot

In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt momenteel archeologisch onderzoek gedaan door Saricon BV op het terrein van de Abdij van Egmond. Wethouder Tromp bracht begin oktober een bezoek om te zien hoe de onderzoekers te werk gaan. Bij het onderzoek worden vernieuwende, geofysische technieken gebruikt. Met deze technieken is het mogelijk om zonder opgraving toch in de bodem te kijken.

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de nog in de grond aanwezige structuren van de oude abdij.

Wethouder Antoine Tromp: “Het interessante van deze plek vind ik dat het de ontstaansgeschiedenis van Holland in zich heeft. Het zou fantastisch zijn wanneer dat verhaal nog beter verteld kan worden; zowel voor onze inwoners, als voor bezoekers.”

Nieuwste technieken:
Het huidige onderzoek gebruikt de allernieuwste geofysische onderzoekstechnieken. Hiermee is het mogelijk om zonder een opgraving toch in de bodem te kunnen kijken.

Met deze technieken kunnen onderzoekers contrastverschillen in de bodem detecteren en zo ondergrondse resten en structuren in kaart te brengen.
In de eerste helft van de 20ste eeuw is ook al archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Maar met de beperkte kennis en technieken van toen zijn er veel raadsels overgebleven.

Provinciaal archeologisch monument:
Het onderzoek wordt verricht door de Provincie Noord-Holland.
Het terrein van de abdij is namelijk een provinciaal archeologisch monument.

Het is belangrijk om te kijken welke resten er nog in de bodem aanwezig zijn, zodat deze resten zo goed mogelijk beschermd kunnen worden.
Tegelijkertijd hoopt de Provincie dat er nieuwe gegevens worden gevonden die meer licht kunnen schijnen op de geschiedenis van dit indrukwekkende complex.
Er zijn nog vele vraagtekens over de aard en omvang van de abdij.

Het onderzoek zal de komende jaren in meerdere fasen uitgevoerd gaan worden.