BERGEN – De oude riolering in de Jan Willemlaan en het gedeelte dat de Eeuwigelaan kruist richting de Mosselenbuurt in Bergen, wordt vervangen.

Het werk aan de kruising Eeuwigelaan – Jan Willemlaan – Mosselenbuurt is inmiddels gestart. De kruising is hierdoor ongeveer vier weken lang moeilijk toegankelijk.

De toegang en de uitrit naar de Mosselenbuurt en de Jan Willemlaan kan tijdens het werk voor kortere en langere tijd gestremd zijn.

Het werk is omstreeks 8 november 2013 gereed.

Verkeersborden en stoplichten regelen het doorgaande verkeer op de Eeuwigelaan.

Geef een reactie