BERGEN – Wethouder Rob Zeeman van de gemeente Bergen deelde vandaag aan het college en de gemeenteraad mee dat hij zijn taken als wethouder per direct neerlegt.

Hij gaf daarbij de volgende verklaring:

“Zonder het te weten heb ik in strijd gehandeld met het beleid van deze gemeente en de bestemmingsplanregels die gelden voor mijn huis.

Ik verhuur momenteel een appartement op mijn perceel en ben altijd in de veronderstelling geweest dat ik daarvoor toestemming had van de gemeente. Nader onderzoek toont echter aan dat dit niet het geval is

Als portefeuillehouder van Ruimtelijke Ontwikkeling vind ik mijn misrekening onacceptabel. Daarom heb ik besloten om mijn verantwoordelijkheid te nemen en mijn taken als wethouder van de gemeente Bergen per direct neer te leggen.

Ik ben altijd in de volle overtuiging geweest dat ik conform de geldende regels heb gehandeld en ik betreur deze gang van zaken enorm”.

Het is nu aan de partij Kies Lokaal om een nieuwe wethouder voor te dragen.

Geef een reactie