EGMOND AAN ZEE – Op maandagavond geeft het Roemeense koor ‘Grupul Coral Sfantul Apostol Andrei’ uit Cluj-Napoca een concert van Orthodoxe kerkmuziek en Roemeense volksmuziek in de Oud-Katholieke Sint Agneskerk.

Het concert begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk.

Na afloop van het concert is er evenwel een collecte om de kosten enigszins te dekken.
Maandagochtend hopen zij ook van zich te laten horen in de Prins Hendrik-Stichting.

Ongeveer 10 á 15 jaar geleden werd er al een aantal concerten gegeven in Egmond aan Zee door studentenkoren uit Oost-Europa o.a. uit Rusland en Roemenië.

Het succes was vaak overweldigend.

Ook was er al eens een studentenkoor uit Cluj-Napoca voor langere tijd in Egmond. Ze vonden toen gastvrij onderdak bij een aantal particulieren.

Deze jongens van toen zijn nu tien jaar ouder en hebben hun weg gevonden in de Roemeens-Orthodoxe kerken.

Maar een negental van hen is blijven zingen in koorverband en vormen dit vocaal ensemble van inmiddels uit-zonderlijk hoog niveau.

Geef een reactie