BERGEN – Zorgcentrum de Marke gaat op zaterdag 2 juli een rommelmarkt organiseren rondom het grasveld aan de Koninginneweg zijde.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om een marktkraam te huren voor 15 euro. Deze kraam kan uiteraard ook gedeeld worden.

Men streeft ernaar om de kramen wel een mooie/leuke uitstraling te geven en niet als een berg “rommel” te presenteren.

De Marke hoopt op deze manier de buurtgenoten meer te betrekken bij alle activiteiten rondom de Marke.

Inschrijving graag via Audrey Wokke : a.wokke@denieuwemarke.nl 072 5895944

Geef een reactie