BERGEN – Een divers gezelschap van omwonenden, vertegenwoordigers van ondernemers, eerdere aanmelders en persoonlijk genodigden denkt en tekent mee aan het centrum van Bergen.

Inmiddels zijn twee meetekenavonden georganiseerd. In het nieuwe jaar volgen nog twee meedenk- en meetekensessies voor de openbare ruimte van Mooi Bergen.

De eerste avond in november keek de groep hoe de openbare ruimte op het Plein er nu uit ziet. Wat is goed en wat niet? Wat is ‘shared space’ en zou dat kunnen werken voor Bergen?

De tweede avond in december gingen de deelnemers tijdens een workshop aan de slag met schetsen van terrassen, groen, parkeren van auto’s en fietsen, bevoorrading en de bus.

Tijdens de derde avond op dinsdag 19 januari zien de deelnemers hoe de landschapsarchitect en verkeerskundige de uitkomsten van de eerdere workshops hebben verwerkt in modellen.

Daarna kunnen de deelnemers hun opmerkingen en ideeën aangeven en kiezen welk model hun voorkeur heeft.

In 2016 organiseert de gemeente opnieuw een bijeenkomst voor inwoners over de laatste stand van zaken rond het project Mooi Bergen.

Ook het resultaat van de meetekensessies wordt dan gepresenteerd.

Het dan verzamelde beeld gaat naar de gemeenteraad en dient als basis voor het ontwerpbestemmingsplan.

Geef een reactie