SCHOORL – Op donderdag 29 augustus is er een rondleiding op Scorlewald. Meerdere bewoners maken ook deel uit van de kerkgemeenschap.
Tijdens de rondleiding wordten de werkplaatsen bezocht en leert men iets van de achtergronden van deze gemeenschap.

Na afloopis er gelegenheid om gezamenlijk korffie te dringen in de winkel/lunchroom “de Kardeis”.
Aanvang: 13.30 uur op het terras van de theeschenkerij. U dient zich van te voren op te geven tijdens kantooruren bij de receptie van Scorelwald

Geef een reactie