BERGEN NH – De gemeente Bergen heeft 4.117 monumentale en bijzondere bomen. 113 bomen daarvan zijn zelfs zo bijzonder dat ze ook in de landelijke bomenlijst zijn opgenomen. “Een lijst om trots op te zijn en ook samen zorg voor te dragen”, aldus wethouder Erik Bekkering.

De bomenlijst is onderdeel van het nieuwe groenbeleid van de gemeente Bergen. Het is een inventarisatie van alle monumentale bomen (tachtig jaar of ouder) en bijzondere bomen (50 jaar of ouder) in de gemeente Bergen. Veel van deze bomen staan op gemeentegrond en zijn van ons allemaal. Maar er staan ook bomen op die in de voor- of achtertuinen van inwoners groeien.

‘Bomen behouden’

De gemeente Bergen vroeg inwoners vorig jaar hun eigen boom of bomen te nomineren voor de bomenlijst. Dat leverde 37 extra bomen op. Wethouder Erik Bekkering: “De waardevolle bomenlijst van onze gemeente is indrukwekkend! Samen zorgen we ervoor dat al deze bomen behouden blijven.”

Ondersteuning voor eigenaren

De bomen die op gemeentegrond staan, onderhoudt de gemeente. Monumentale of bijzondere bomen die in iemands tuin staan, zijn natuurlijk in eerste plaats de verantwoordelijkheid van de eigenaren. Maar de gemeente ondersteunt door elke drie jaar een inspectie uit te voeren. Ook ontvangen zij een jaarlijkse bijdrage van zestig euro in de kosten voor onderhoud om de boom gezond en veilig te houden.

Extra strenge eisen kapvergunning

Voor alle bomen met een stamdiameter van 20 centimeter of meer, gemeten op 130 centimeter hoogte, moet een kapvergunning worden aangevraagd. Staat een boom op de bomenlijst, dan kijkt de gemeente bij de vergunningverlening extra kritisch of het noodzakelijk is de boom te verwijderen.

Ter inzage

De bomenlijst ligt vanaf 14 maart zes weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Daarnaast kunnen inwoners de bomenlijst digitaal bekijken op www.bergen-nh.nl (BWNL Viewer (bomenwacht.nl).

Foto: Gemeente Bergen

ByEvert