BERGEN NH – De gemeente Bergen nam dit jaar deel aan het NK Tegelwippen, waarbij is geprobeerd zo veel mogelijk tegels te vervangen voor groen. Veel inwoners deden mee: gezamenlijk vervingen ze 7660 tegels door groen.

Meer groen voorkomt wateroverlast, biedt meer koelte op warme dagen, en houdt het water vast bij droogte. Daarom hebben de gemeente én een groot aantal inwoners zich ingezet voor het NK tegelwippen. Iedereen kon meedoen.

Deelnemers vervingen tegels in de tuin door groen. Wie gebruik maakte van de tegelophaalservice kreeg er een zakje botanische bloembollen voor terug. Daarmee konden ze gelijk een start maken met het vergroenen. Komend voorjaar zien de inwoners het prachtige resultaat ervan, laat de gemeente Bergen weten.

Meer groen


Een versteende omgeving en tuininrichting zorgt in de bebouwde omgeving voor problemen. Zoals hittestress en wateroverlast. Door tegels te vervangen door groen, is de grond juist beter aangepast op het veranderende klimaat.

Daarnaast wordt de leefruimte voor planten en dieren vergroot. En het draagt bij aan een gezondere en mooiere gemeente. “Daar gaan we samen voor”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Tegelstand

Tijdens het NK Tegelwippen is gemeten hoeveel bestrating plaats heeft gemaakt voor groen. Er is dit jaar een record behaald: landelijk hebben maar liefst 2,8 miljoen tegels ruimte gemaakt voor groen. Dat zijn veertig voetbalvelden aan oppervlakte.

Gemeente Bergen is heel blij dat zo veel inwoners hebben meegedaan en is trots op het aantal van 7660 verwijderde tegels.

Volgend jaar gaat de gemeente Bergen weer meedoen. Dan loopt de uitdaging van 21 maart tot en met 31 oktober.

(Bron foto: Gemeente Bergen)