CASTRICUM – Hoe kun je de gevolgen van klimaatverandering het hoofd bieden en tegelijkertijd het landschap aantrekkelijker maken?

Dat is wat het programma Schoonwatervallei Castricum zich als doel heeft gesteld.

Dankzij een intensieve samenwerking tussen initiatiefnemer Landschap Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN is inmiddels een groot aantal maatregelen genomen.

Variërend van het uitbaggeren van sloten, plaggen van voedselrijke graslanden, het aanleggen van twee waterbergingen en het scheppen van ruimte voor nieuwe natuur.

De omgeving van Castricum is door de ongeschonden overgang van duin naar polder een bijzonder gebied.

Het water van de hooggelegen duinen stroomt vooral via de bodem naar de polder.

Dit schone en kalkrijke kwelwater wordt zo lang mogelijk in de polders vast gehouden.

Dan hoeft er minder voedselrijk water van elders aangevoerd te worden.

Ook het scheiden van voedselrijk landbouwwater van het schone kwelwater is belangrijk. Vasthouden van zoet water in de regio, vermindert ook de zoetwatervraag vanuit het IJsselmeer

De Schulpvaart bij Castricum

Geef een reactie