BERGEN NH – De gemeente Bergen staat in vele top tiens, maar als het gaat om afval scheiden hebben we nog wat te doen; elk jaar zamelt de gemeente nog 230 kilo restafval per inwoner in.

In het nieuwe grondstoffenbeleidsplan staat hoe de gemeente dit samen met inwoners kan terugbrengen tot gemiddeld 30 kilo per inwoner.

Dat is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden. Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer.

Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten

Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen. Het college legt het plan op 12 april voor aan de algemene raadscommissie. Op 20 mei besluit de gemeenteraad om erover.

Maatwerk per kern
De ene wijk in de gemeente kenmerkt zich door recreatiewoningen, de andere door jonge gezinnen, of juist veel ouderen. Het college wil dan ook maatwerk bij het invoeren van de maatregelen.

Zo komen er containers voor luiers en incontinentiemateriaal, en is er ook een regeling voor mensen met medisch afval.