Help mee de SamenLoop voor Hoop Bergen-Alkmaar e.o. een succes te maken.

In Bergen wordt in het weekend van 6 en 7 juni 2020 voor de eerste keer de SamenLoop voor Hoop georganiseerd, een indrukwekkend evenement dat in het teken staat van hoop, eerbetuiging en steun voor iedereen die (zelf of in zijn omgeving) met kanker te maken heeft (gehad).

Gedurende 24 uur wandelen deelnemers in teams in estafettevorm over een speciaal uitgezet parcours op het terrein van Voetbalvereniging (VV) Bergen.

www.samenloopvoorhoop.nl/bergen

De opbrengst gaat zowel naar KWF-kankeronderzoek als naar lokale doelen, waaronder het inloophuis ’t Praethuys in Alkmaar.

Meld je aan
Tegelijk vinden er op het terrein van VV Bergen allerlei activiteiten plaats zoals indrukwekkende ceremonies en een gezellige braderie, zodat het voor zowel bezoekers als lopers een onvergetelijk evenement wordt. Voor kinderen is er op zondag speciaal een kinderloop.

Zowel jong en oud kunnen een bijdrage leveren aan de SamenLoop, als loper en team, bezoeker en eventueel eregast, maar ook als vrijwilliger voor de organisatie. Aanmelden daarvoor kan via onze website:

www.samenloopvoorhoop.nl/bergen

Vragen? Stuur een mail naar:
bergen@samenloopvoorhoop.nl