BERGEN – Op dinsdag 2 juli 2013 ging het WonenPlus project ‘Samenkracht’ officieel van start.
De deelnemende organisaties ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.

Samenkracht is een 2-jarig project waarbij 1000 kwetsbare burgers (ouderen, chronisch zieken en gehandicapten), structureel worden ondersteund met praktische diensten en persoonlijke ondersteuning, en bij het versterken van hun sociale steunnetwerk.

De deelnemers zijn lid van WonenPlus en komen uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Drechterland, Heerhugowaard, Langedijk, Medemblik, Schagen en Hollands Kroon.

Stichting Welzijn Bergen voert in de gemeente Bergen het project uit.

Samenkracht is de opvolger van het eerder uitgevoerde project ‘Lang Leve Thuis’.

Het project heeft als doel om kwetsbare burgers zo lang mogelijk uit de zorg te houden en hen thuis te helpen, zodanig dat zij zelf de regie houden over hun leven en het gevoel van welbevinden minimaal gelijk blijft of -nog liever- toeneemt.

In het project Lang Leve Thuis zorgde vooral de WonenPlus vrijwilliger voor de nodige ondersteuning. In Samenkracht zoekt WonenPlus actief contact met familie, buren, kennissen, mantelzorgers en vrijwilligers.

Geef een reactie