HEILOO – De gemeenteraad van Heiloo heeft de voorkeur voor samenwerking met de gemeenten Bergen en Castricum voor de uitvoering van De Participatiewet, de Wmo en de jeugdzorg.

Deze taken worden met ingang van 2015 van het rijk overgeheveld naar de gemeenten.

De colleges van de acht regiogemeenten rond Alkmaar willen op dit terrein samen werken met de op te richten SRA Sociale Dienst Regio Alkmaar (SRA) oprichten.

De gemeenteraad van Heiloo is bang dat de integrale aanpak in die samenwerking in de knoei komt.

Er is volgens de gemeenteraad een alternatief: een samenwerking met de gemeente Bergen en de gemeente Castricum.

In februari 2014 worden neemt de raad een definitief besluit

Geef een reactie