PETTEN – Staatsbosbeheer laat deze zomer onderzoeken uitvoeren in natuurgebied Abtskolk in Petten.
Dit vormt de voorbereiding op een geplande sanering, volgend jaar.

De Abtskolk bestaat uit gras- en rietland en een waterplas met een grootte van 1,8 hectare en is gelegen vlakbij de Schoorlse Zeedijk in Petten.

Het gebied maakt deel uit het N2000 gebied Abtskolk en de Putten, dat van belang is als winterverblijfplaats voor de dwerggans.

Daarnaast zijn bijzondere plantensoorten aanwezig en rode lijst soorten als Tureluur en Slobeend.

Het gebied is niet toegankelijk voor bezoekers.

Geef een reactie