BERGEN – PWN heeft een overeenkomst ondertekend, die het beheer van de schaapskooi Bergen onderbrengt bij de gelijknamige stichting.

Deze stichting is onlangs opgericht en stelt zich ten doel de kooi te exploiteren, bekendheid te geven aan de schapen begrazing en te werken aan natuur- en milieueducatie.

In de stichting werken een aantal maatschappelijke partijen samen, waaronder het IVN en de initiatiefgroep schaapskooi Bergen.

Met de bouw van de schaapskooi in het duingebied van Bergen levert PWN een belangrijke bijdrage aan haar natuurbeheer.

Begrazing is noodzakelijk omdat de duinen anders verruigen. Door te grazen houden de schapen het duin open en blijft het ecosysteem in stand.

Tegelijkertijd wil PWN met de schaapskooi een bijdrage leveren aan de maatschappij. De schaapskooi is niet alleen uitvalsbasis voor de schaapskudde, maar ook een plek waar organisaties terecht kunnen met natuur gerelateerde activiteiten.

De schaapskooi is eind dit jaar bouwkundig gereed. Begin 2014 volgt de afronding binnen en de inrichting.

Het IVN, dat op dit moment nog is gevestigd in gebouw De Uilenvanger midden in het duingebied, verhuist mee naar de schaapskooi, die onder andere is voorzien van een groepsruimte.

De oude werkschuur De Uilenvanger wordt terug gegeven aan de natuur. In het voorjaar van 2014 wordt de schaapskooi feestelijk geopend.

Geef een reactie