SCHOORL – Vanaf maandag 13 december is de inschrijving geopend voor het tweejaarlijkse evenement Schik in Kunst op 11 en 12 juni 2022.

Schik in Kunst is een gecombineerde tentoonstelling van kunstwerken bij deelnemers thuis, op verzamel locaties en in Dorpshuis de Blinkerd in Schoorl. Aan elkaar verbonden door een kunstroute.

Voorgaande edities in 2016 en 2018 zijn goed bezocht. De editie van 2020 kon helaas niet doorgaan. Er is goede hoop dat 2022 weer als vanouds zal zijn en dat er veel mooi nieuw werk getoond gaat worden. Laat zien wat je maakt en kom kijken wat anderen maken.

Aanmelden
Professionele, semiprofessionele en serieuze amateur kunstenaars, woonachtig in Schoorl, Groet of Camperduin of met een andere aantoonbare relatie met het dorp, kunnen zich aanmelden. De voorwaarden en het inschrijfformulier vind je op www.schikinkunst.nl. Inschrijving betekent overigens niet automatisch toelating. Een commissie beoordeelt of aan alle voorwaarden is voldaan.