ScCHOORL – Expositie Schilderclub Jan van Scorel in de foyer van De Blinkerd.

Voor de nieuwe expositie in de foyer in de Blinkerd in Schoorl was aan de leden van de middagclub gevraagd hun favoriete werk van het afgelopen half jaar in te zenden. Onder bezielde en enthousiaste begeleiding van 2 kunstenaars is het iedereen gelukt om binnen de kleine 3 uur van elke sessie een redelijk tot goed resultaat neer te zetten.

Voor een geheel vrijblijvende proefles kunt U zich aanmelden bij Carla Teutscher via info@carlateutscher.nl.
De tentoonstelling duurt tot eind maart.