SCHOORL – Onder de titel ‘Schoorl gaat voor dementie’ wordt op zaterdag 10 november van 15.00 tot 20.00 uur een muziekinstuif georganiseerd in gebouw de Blinkerd, Heereweg 150 in Schoorl.

Stichting Welzijn Bergen ondersteunt het initiatief van mevrouw Co Jonker door juridisch onderdak te bieden en de bankrekening beschikbaar te stellen voor bijdragen voor besteding aan activiteiten rondom het project ‘Schoorl gaat voor dementie’.

Uit onderzoek bleek dat Bergen een van de meest vergrijsde gemeenten van Nederland is. Een naar bijverschijnsel van deze vergrijzing is, dat de komende jaren rekening moet worden gehouden met een zeer sterke toename van het aantal inwoners dat lijdt aan dementie.

De insteek van het project is het organiseren en werven van fondsen voor de lokaal ingezetene met dementie.

De muzikale omlijsting voor deze middag wordt verzorgd door de Seven Bridges Road band en de Ierse Bedlam band.

Kom langs en sponsor het project ‘Schoorl gaat voor dementie’ voor € 3,50 entree. Het bankrekeningnummer luidt: NL56 RABO 0358 562 457 t.n.v. SWB ‘Schoorl gaat voor dementie.’