SCHOORL – Staatsbosbeheer voert dit najaar één van de laatste ingrijpende werkzaamheden uit die nodig zijn om de Schoorlse Duinen te laten herstellen van de branden. Op verschillende plekken wordt de bovenste laag van de verbrande bodem verwijderd tot op het grondwater.

Op de natte plekken die hierdoor ontstaan, kunnen soorten als de rugstreeppad en planten als Parnassia en de Moeraswespenorchis weer tot ontwikkeling komen. Zeven jaar na de branden sluit Staatsbosbeheer een periode van herstel af.

De afgelopen jaren zijn heel wat werkzaamheden uitgevoerd om het duingebied weer gezond te maken. Aanwijzingen tonen aan dat dit aardig lukt; ook omdat de natuur deels op eigen kracht hersteld.

Rondom het Vogelmeer, de Mariavlakte, het Frederiksveld, ’t grote Ganzeveld en Fortblink wordt op verschillende plekken de bovenste laag van circa 0,5 m (zoden en zand) verwijderd.

Dit afgraven heet plaggen. De bodem wordt tot de grondwaterstand afgegraven zodat in natte perioden water zichtbaar aan de oppervlakte komt.

Zo creëert Staatsbosbeheer gunstige leefomstandigheden voor soorten die van oorsprong in de duinen thuis horen. Het plaggen is een van de laatste acties uit het herstelplan dat na de branden is opgesteld.

Streven is om na de herfstvakantie (medio oktober) te starten en dan eind december klaar te zijn, maar dat is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Via het weblog https://schoorlseduinen.wordpress.com/ is de voortgang nauwkeurig te volgen.

Geef een reactie