BERGEN – De frontoffice medewerkers van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken voortaan vanuit één centraal servicecentrum. Vanuit het gemeentehuis van Castricum beantwoorden zij uw vragen via telefoon of WhatsApp. Voor u verandert er niets. U belt en appt gewoon nog naar hetzelfde nummer.

We werken elke dag aan onze dienstverlening. De samenwerking met Uitgeest, Castricum en Heiloo is een goed moment om onze manier van werken aan te pakken.

Door te werken vanuit een servicecentrum op één locatie leren de medewerkers van de gemeente van elkaar en kunnen ze elkaar vervangen bij afwezigheid. Hier blijft het niet bij. De komende twee jaar werken we er aan om alle vragen via telefoon, app, post en sociale media op één plek binnen te laten komen.

Zo weten we eerder wat er speelt in de gemeenten, kunnen we hier eerder op reageren en onze dienstverlening verder verbeteren.