CAMPERDUIN AAN ZEE – Ruim dertig meter lang, vijf meter breed en zes meter hoog, vol met klimnetten, hangbruggen, kanonnen, glijbanen, stuurwielen en nog veel meer; het gigantische speelschip ten noorden van de Camperduinse lagune zal het kind in ons wakker maken.

Volgend voorjaar is het al zo ver, dan kan jong en oud zich even piraat voelen op het speelschip, een nieuwe landmark met een vleugje geschiedenis. Schip ahoi! Het zal niet verbazen dat er strenge eisen kleven aan de veiligheid van het schip en het behoud van de Schoorlse natuur.

De gemeente Bergen, het Hoogheemraadschap, Staatbosbeheer en Rijkswaterstaat hanteren hiervoor strikte procedures inclusief diverse noodzakelijke onderzoeken. Het speelschip zal bij de opening in 2018 officieel worden gedoopt als ‘De slag bij Camperduin’.

Het houten schip is namelijk ontworpen naar de gelijkenis van een oorlogsschip dat ruim tweehonderd jaar geleden betrokken was bij de vrij onbekende slag bij Camperduin.

Tijdens deze grote zeeslag tussen de Engelsen en de Nederlanders raakte het schip ‘de Delft’ zwaar beschadigd. Hierdoor zonk het linieschip niet veel later bij Scheveningen met zestig kanonnen en driehonderdvijfenzeventig bemanningsleden aan boord. Dankzij de Engelse overwinning van deze ‘Battle of Camperdown’ is zelfs de titel ‘Lord of Camperdown’ ontstaan.

Admiraal Duncan, bevelhebber van de Engelse vloot werd na de overwinning verheven in de adelstand en mocht deze titel dragen.

Voor de bouw van het mega-speelschip bij de Camperduinse lagune is door stichting CAZ een astronomisch bedrag van € 100.000,- opgehaald. Deze donaties zijn niet alleen afkomstig van de enthousiaste lokale ondernemers. Ook zo’n kleine 50 bewoners hebben geld ingezameld via een crowdfundingsactie.

Met de aanzienlijke bijdragen van de Rabobank, de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland is de administratie uiteindelijk sluitend gemaakt. ABC speeltoestellen kan nu starten met de bouw.