BERGEN – Dinsdagavond tijdens de Raadsvergadering diende het CDA een motie.
Hierin werd het college werd opgeroepen een onderzoek te starten naar de mogelijkheid de woningen aan het Kogeltjesplein tot gemeentelijk monument te verklaren om sloop te voorkomen.

Ook Gemeentebelangen BES kwam met een motie over dit onderwerp. Beide motie werden tijdens de vergadering samengevoegd.

De overige partijen vonden de motie sympathiek maar wilden eerst de reactie horen van wethouder Van Huissteden.

Hij gaf een overzicht wat er de afgelopen tijd gebeurd is met betrekking van de woningen.

Een werkgroep, waaronder ook de verhuurder Kennemer Wonen, is thans volop bezig de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen. Niet alleen sloop wordt bezien zien maar ook renovatie van de woningen, die gebouwd zijn volgens de Amsterdamse School, komt aan de orde.

Aannemen van de motie zou het proces wel eens kunnen frustreren. Hij ontraadde de Raad de motie aan te nemen.

Na ampele discussie besloten de overige politieke partijen de motie niet te steunen. Hierop besloot het CDA de motie aan te houden.

Gemeentebelangen BES kwam nog met 2 andere motie. Zij wil dat eer een wijkplan voor de wijk Tuindorp Oostdorp komt en het T & O gebouw, eventueel aangepast, blijft bestaan.

De andere partijen steunden GemeenteBelangen niet en de motie werd verworpen.

Geef een reactie