EGMOND AAN DEN HOEF – De zeven stichtingen die activiteiten verrichten in het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef hebben een koepelstichting opgericht om op deze manier hun gezamelijke belangen naar buiten te brengen. De naam is: Stichting Slotkwartier.

De stichtingen blijven elk hun eigen activiteiten uitoefenen, maar gaan nu ook gezamenlijke activiteiten organiseren en naar buiten toe als één gesprekspartner opereren, waar het om het Slotkwartier gaat”, vertelt Ineke Braak-van Kasteel namens Stichting Slotkwartier.

‘Intensieve samenwerking’

De zeven stichtingen in het Slotkwartier zijn Stichting Gebruik Slotkapel, Stichting Restauratie Slotkapel, Stichting Wunderkammer, Stichting Hafre Productions (in hoeve Overslot), Stichting Historisch Egmond, Stichting Huys Egmont en Stichting de Kapberg.

“Deze stichtingen werkten de laatste jaren intensief met elkaar samen in het kader van de ontwikkelingen in het Slotkwartier en zullen dit in de toekomst onverminderd voortzetten.”

‘Slotkwartier is van iedereen’

Braak-van Kasteel benadrukt dat Stichting Slotkwartier “uit één mond” inwoners wil informeren over de afzonderlijke activiteiten van de stichtingen en hen hierbij wil betrekken. Ook is het de bedoeling om gezamenlijk te plannen om de cultuurhistorie, de kunst, de cultuur en educatie in de schijnwerpers te zetten. Dit via een jaarlijks cultureel programma en incidentele evenementen voor inwoners en bezoekers.

“Samen en in overleg met inwoners en vooral gebruikmakend van de expertise van mensen. Stichting Slotkwartier is van mening dat het Slotkwartier van iedereen is.”

“Door een koepelstichting op te richten, wil Stichting Slotkwartier de unieke culturele waarde van dit gebied benadrukken en behouden en in het hart laten sluiten van inwoners en bezoekers”, aldus de woordvoerder.

“Het Slotkwartier met zijn meer dan duizendjarige geschiedenis is – zo erkennen tal van regionale en landelijke musea en organisaties – uniek. Het mag niet aan commercie ondergeschikt raken. Ook hiervoor zal Stichting Slotkwartier zich sterk maken.” (Bron foto: Stichting Slotkwartier).

Ineke Braak-van Kasteel. (Bron foto: GroenLinks Bergen).

‘Meer dan een vastgoedproject’

Als eerste wil de nieuwe stichting de politiek hiervan overtuigen, gebruikmakend van feiten. Braak-van Kasteel: “Want de ontwikkelingen in het Slotkwartier zijn uiteindelijk afhankelijk van politieke wil, juiste kennis en transparante besluitvorming.”

Het Slotkwartier is volgens de woordvoerder meer dan een vastgoedproject en hoort verder uit te groeien tot een centrum vol cultuur, geschiedenis, muziek, kunst, museale oudheid voor belangstellenden en vooral ontwikkelingskansen voor jong en oud.

“Voor nu en de toekomst. Daar gaat de stichting zich hard voor maken in het (historische) hart van Egmond aan den Hoef.”

Binnenkort krijgt de website van de belangengroep van het Slotkwartier een update. Daar kunnen belangstellenden Stichting Slotkwartier volgen. Ook kunnen ze hier hun reacties, vragen en ideeën kwijt.