BAKKUM – De katholieke kerk Maria ten Hemelopneming aan de Brederodeweg in Bakkum sluit dit jaar haar deuren.

Op de facebook-pagina ‘Je bent Castricummer als’ wordt druk gespeculeerd over een mogelijke herbestemming van het kerkgebouw.

De leden van de facebook-groep zien wel mogelijkheden voor een Paradiso-achtig podium of een theater.

De reden dat de kerk haar deuren sluit, is de teruggang van het aantal kerkbezoekers.
Volgens de prognoses zou het aantal kerkgangers de komende zes jaar teruglopen van circa 90 naar 50.

De parochies van Castricum, Heemskerk en Uitgeest, die een fusie voorbereiden, hebben daarom besloten om het gebouw af te stoten.

Geef een reactie