EGMOND-BINNEN – Dinsdagavond 25 september was er een bijeenkomst in de RK. Adelbertuskerk in Egmond-Binnen. Het parochiebestuur was aanwezig om te vertellen dat de kerk 1 september volgend jaar definitief gaat sluiten.

Veel parochianen hebben jarenlang zowel financieel en als vrijwilliger een bijdrage geleverd om deze kerk in stand te houden. Die avond kwam de nadrukkelijke wens van de inwoners naar voren om op deze plek woningen/appartementen te bouwen voor inwoners van Egmond-Binnen.

De bedoeling is dat ouderen en jongeren een woning kunnen krijgen in het eigen dorp zodat lokale doorstroming wordt bevorderd. Het parochiebestuur gaf aan dat een en ander afhankelijk is van de opstelling van de gemeente.

Maar eerst is het bisdom aan zet. Immers zij is eigenaar en bepalen aan wie zij zullen gaan verkopen. Extra woningen zijn in het belang van de inwoners en behoud van voorzieningen van het dorp.

KIES Lokaal heeft daarom samen met D66 het college de opdracht (motie) gegeven om al het mogelijke te doen om op de locatie van de St. Adelbertuskerk woningbouw (appartementen) te realiseren en hierbij de dorpsvereniging, woonwerkgroep en plaatselijke aannemer te betrekken. Zie ook www.kieslokaal.nu