BERGEN- De grote brand aan het Plein in Bergen heeft voor een gapend gat gezorgd in het centrum. De Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) heeft daarom het initiatief genomen om de gemeente, projectontwikkelaar en alle eigenaren van de panden die door de brand zijn getroffen aan tafel te krijgen. Het doel is om met de gemeente, eigenaren en bouwbedrijf Bot Bouw B.V. (de beoogd ontwikkelaar) te verkennen hoe de nieuwbouw op dit deel van het Plein kan worden versneld.

De grote brand bij Foodmaster Bello en eethuisje No Span is een ramp voor de direct betrokkenen. De Bewonersvereniging wil snel om tafel en meedenken bij het zoeken naar oplossingen.

“De gevolgen van de brand baren zorgen voor het aanzien van het Plein. Niemand is blij met een sloopgat op het Plein. Er zijn al ontwikkelingen voor een deel van het Plein en voor het Harmonieterrein. Nu deze calamiteit zich heeft voorgedaan vinden we het een goed idee om ook de herinrichting van dit deel van het Plein bij de plannen te betrekken. Het creëert een unieke gelegenheid om bijvoorbeeld een uitgebreide, zeg definitieve oplossing voor het parkeren in het centrum te realiseren”, aldus voorzitter Jan Apotheker.

Volgens de voorzitter van de bewonersvereniging Bergen waren er al ontwikkelingen gaande en is nu snelheid van handelen gepast. Overleg in het verleden tussen de gemeente en de BBC heeft geleid tot een tweetal memo’s voor ontwikkelingen in het centrum opgesteld door het gemeentebestuur. Deze dienen volgens de BBC als uitgangspunt voor de verdere herontwikkeling van het Plein. In de afgelopen jaren zijn herhaaldelijk plannen geformuleerd voor de ontwikkeling rondom het Plein, die om uiteenlopende redenen niet zijn gerealiseerd. Een niet adequate communicatie tussen de verschillende belanghebbende partijen heeft daarbij beslist een rol gespeeld volgens de bewonersvereniging.

foto: NH nieuws

ByEvert