SCHOORL / GROET – De oecumenische werkgroep van Schoorl-Groet verzorgt al aantal jaren soepmaaltijden tijdens de vastentijd. Een tijd van bezinning en stil staan als opmaat voor Pasen. Dit jaar zijn er twee soepmaaltijden.

De soepmaaltijden bieden de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten en zijn gratis. Giften komen in de pot voor de Stichting Vrienden van de Christelijke Geloofsgemeenschappen in de voormalige gemeente Schoorl.

Tijdens een van de maaltijden zal iemand komen vertellen over deze stichting. De soepmaaltijden beginnen om 18.00 uur en worden afgesloten rond 19.00 uur. Iedereen dient een eigen soepkom/-bord/-lepel mee te brengen.

De eerste maaltijd is 21 februari in Hoogduinen, de tweede maaltijd is 14 maart in de Sanderij. Opgeven is gewenst en kan bij Hanneke Wiegers, via wiege320@planet.nl