BERGEN – PWN heeft de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan herstel van de Sparrenlaan in het Bergerbos.

Deze oude laan is uniek in Nederland door zijn lengte van bijna 1,5 km en de beplanting met Grove den. De klus is uitgevoerd in vier fasen en is onlangs afgerond.

De herstelwerkzaamheden van de Sparrenlaan in het Bergerbos bestonden uit het vrijzetten van de oude bomen en het inplanten van jonge Grove dennen.

Tussen de Eeuwige laan en de Vinkenbaan werd de oude laanbeplanting over een lengte van circa 750 meter hersteld.

De kosten van dit herstelwerk werd betaald door PWN en uit donaties van inwoners van Bergen, buurtverenigingen, bedrijven en de gemeente Bergen.

Daarnaast heeft PWN een bescheiden BRIM subsidie ontvangen. Dit is een subsidie voor monumentaal groen.

Ook de inwoners van Noord-Holland hebben bijgedragen door de stand van hun watermeter digitaal door te geven en de zo bespaarde portokosten te doneren aan de Sparrenlaan.

De royale giften van omwonenden, belangstellenden en klanten maakt het mogelijk om ook nog het deel tussen Vinkenbaan en duinvoet op te knappen.

Hierbij worden geen bomen geplant; PWN zorgt voor een verbeterde zichtbaarheid van de oude laanstructuur.

Bij de duinvoet werkt men aan het ‘Boschplein’.

Dit moet een aangename plek worden om even te verpozen. Daarnaast is de trap aan de duinvoet aan vervanging toe. De benodigde werkzaamheden hiervoor zullen in de loop van het jaar plaatsvinden.

In het najaar zal een deel van de beken worden geschoond op dezelfde wijze waarop al eerder een deel van de Bosbeek is opgeknapt.

PWN wil iedereen bedanken die op enige wijze heeft bijgedragen aan het herstellen van de cultuurhistorische waarden van het Bergerbos.

Geef een reactie