BERGEN – De gemeenteraad van Bergen heeft ingestemd met het splitsingsbeleid voor woningen.

In het splitsingsbeleid staan alle voorwaarden nauwkeurig omschreven. Bijvoorbeeld dat een vrijstaande woning minimaal een inhoud van 600 m3 moet hebben.

De gemeente ziet veel voordelen van woningsplitsing op sociaal, landschappelijk, cultuurhistorisch en financieel gebied. Bovendien draagt woningsplitsing bij aan een flexibeler woonklimaat.

Woningsplitsing betekent dat mensen hun woning of appartement in twee woningen verdelen.
Bij woningsplitsing wordt een tweede woning zelfstandig en permanent bewoond door een afzonderlijk huishouden binnen een reeds bestaande woning.

Een gesplitst huis krijgt een eigen huisnummer. Belangrijk om te beseffen is dat splitsing gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, gemeentelijke belastingen, kadaster, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG-register) en aansluitingen op gas, water en licht.

Splitsing kan worden aangevraagd via een omgevingsvergunning.

Splitsing kan alleen als de woningen of appartementen voldoen aan de strikte voorwaarden uit het ‘Splitsingsbeleid gemeente Bergen 2013’.

Het beleid is al in werking getreden en kan worden ingekeken bij de balie van het gemeentehuis of op de website www.bergen-nh.nl.

Geef een reactie