BERGEN NH – Meer inwoners laten genieten van sporten en bewegen
Sport- en beweegakkoord voor de gemeente Bergen

Het college van Bergen heeft het lokale sport- en beweegakkoord voor de komende twee jaar ondertekend. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Sportformateur Ingrid van Gelder heeft met betrokken sportverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden ervoor gezorgd dat het akkoord tot stand is gekomen.

Wethouder Antoine Tromp is trots.

Wethouder Antoine Tromp is trots: ‘Er zijn wel 38 organisaties vanuit verschillende hoeken, zoals onderwijs, sport, welzijn en ook buurtbewoners, die zich aan het sport- en beweegakkoord hebben verbonden. Dank aan deze organisaties en de sportformateur!

De komende twee jaar gaan de 38 organisaties samen aan de slag met 16 actiepunten uit het akkoord.
De acties variëren van het ontwikkelen van beweegroutes tot het in beweging brengen van ouderen thuis of bij een vereniging.