BERGEN- Sport-Z is als stichting regionaal werkzaam en zet zich met haar activiteiten specifiek in op doelgroepen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij meedoen. Na de zomervakantie gaat de stichting samen met de gemeente Heiloo en Bergen van start met de projecten Heiloo Ontmoet en Bergen Ontmoet. Bij dit project wordt bewegen ingezet als middel om persoonlijke doelen van de deelnemers te realiseren.

Dat sporten en bewegen veel gezondheidsvoordelen kan hebben is over het algemeen wel bekend. Toch zijn er diverse groepen in de samenleving voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij meedoen aan het huidige aanbod. Sport-Z zet sport en bewegen in als middel, om zo ook ándere doelen te realiseren op maatschappelijk vlak. Naast dat iemand zich fitter gaat voelen, kan het opdoen van sociale contacten, het structuur aanbrengen in een dag of bijvoorbeeld het samenwerken in een groep invloed hebben op ieders mentale gezondheid.

De projecten die na de zomervakantie van start gaan zijn een voortzetting van de pilot die voor de zomervakantie in Heiloo heeft plaatsgevonden. Buurtsportcoach Kim Groen startte daar het initiatief tot samenwerking met Sport-Z en samen lieten zij inactieve inwoners twee keer per week bewegen op de velden van HSV Heiloo. Veel enthousiaste deelnemers maakten de eerste fase van dit project dusdanig succesvol dat het na de zomer een vervolg krijgt, zowel in Heiloo als in gemeente Bergen. Inwoners worden binnenkort over de projecten geïnformeerd.

Foto: aangeleverd door sport-z

ByEvert