BERGEN – Op vrijdag 9 maart organiseert de sportraad van Bergen, Egmond en Schoorl om 20.00 uur een sportdebat in de kantine van vv Bergen. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd met een vertegenwoordiger aanwezig te zijn deze avond.

Zij gaan in debat met vertegenwoordigers van lokale sportverenigingen en –organisaties om zo samen tot een mooie eerste aanzet te komen voor het nieuw te ontwikkelen sportbeleid in 2018. Wilt u ook bij het sportdebat aanwezig zijn dan kan dat, aanmelden kan (gratis) via sportdebat@sportraadbergen.nl.

De interim-voorzitter van de Sportraad, Marten Nijdam, is erg tevreden met de huidige gang van zaken. “Het jaar 2018 wordt voor het gemeentebestuur een jaar met een nieuwe start met een nieuw college en een andere raad.

Voor de sportsector wordt 2018 ook een heel spannend en belangrijk jaar, omdat het gemeentebestuur in haar begroting heeft aangegeven dat het sportbeleid voor onze gemeente, zoals dat is vastgelegd in de Sportnota 2008, herijkt zal worden.