EGMOND – Donderdagavond spraken de politieke partijen in de vergadering van de raadscommissie zich uit over het voorstel van het college over de sportvoorziening in de Egmonden.

Aan de Sportlaan in Egmond aan Zee komen een nieuwe sportzaal en vier voetbalvelden.

Op deze velden kunnen de voetballers van de nieuwe club, na de fusie van Egmondia en Zeevogels, spelen.

De keuze voor de locatie Sportlaan i.p.v. het Delverspad is reden voor het bestuur van Zeevogels de fusiegesprekken te staken.
In een ledenvergadering van 14 november spreken de leden hier zich over uit.

De raadsfracties betreurden het standpunt van Zeevogels. Een uitstel van een raadsbesluit over de sportlocatie tot na de ledenvergadering, dat het CDA voorstelde, kreeg geen steun in de raad.

Wethouder Hietbrink gaf ook aan te willen doorgaan met het proces.

De provincie, die na de vaststelling van het definitieve plan groen licht moet geven, heeft via gedeputeerde Talsma laten weten dat dit met grote zekerheid het geval zal zijn.

De tennisclub Hogedijk blijft in het voorstel achter op de huidige locatie.
Diverse raadsfracties drongen bij de wethouder aan om in een gesprek met de tennisclub de mogelijkheid van een fusie tussen TC Duinpan en TC Hogedijk te onderzoeken.

Op de nieuwe sportlocatie komt geen openbaar zwembad.

Het voorstel van Hotel Zuiderduin om in het hotel een dergelijk zwembad te bouwen werd verwelkomd.
De raad was dan ook teleurgesteld dat de gesprekken hierover waren afgebroken door de onderneming.

In de raadsvergadering van 7 november wordt het definitieve raadsbesluit genomen.

Geef een reactie