BERGEN – Rondom het grote grasveld aan de Koninginneweg zijde van Zorgcentrum de Marke wordt zaterdag 2 juli een grote spullenmarkt gehouden. Bezoekers kunnen langs een twintigtal kramen wandelen om te kijken of er iets van de gading bij zit.

De markt wordt van 10.30 tot 16.00 uur gehouden. Wie het leuk vindt om met één van de bewoners te wandelen, kan zich opgeven bij Audrey Wokke: 5895944 a.wokke@denieuwemarke.nl

Geef een reactie