BERGEN NH – De procedure om te komen tot de voordracht van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Bergen gaat van start.

De eerste stap is dat een profielschets wordt opgesteld. De vertrouwenscommissie ontvangt daarvoor graag input van inwoners en maatschappelijke organisaties uit onze gemeente. Zij hebben op twee momenten de gelegenheid om input te geven. De eerste gelegenheid is nu.

U kunt dit tot 31 december 2020 mailen naar de raadsgriffier a.i. Ad Anthonissen via a.anthonissen@bergen-nh.nl. Graag kort en bondig met uitleg.