ALKMAAR – Alkmaar behoudt haar A-Status voor kinderopvang en peuterspeelzalen. De Inspectie van het Onderwijs heeft de gemeente opnieuw de A-status verleend voor toezicht en handhaving op de kinderopvang.

Dat betekent dat de gemeente haar wettelijke taken op orde heeft.De gemeente Alkmaar heeft sinds 16 augustus 2011 de A-status.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte GGD-inspecties en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang.

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt of gemeenten die taken en verantwoordelijkheden goed vervullen door hen de status A, B of C te verlenen. Indien nodig worden verbeterafspraken met gemeenten gemaakt.

Geef een reactie