BERGEN AAN ZEE – De Raad van State trok vandaag een streep door de bouw van een nieuw hotel op de locatie van het oude Strandhotel Nassau in Bergen aan Zee. Deze hoogste bestuursrechter stelt dat het gemeentebestuur van Bergen een verkeerde vergunningsprocedure heeft gevolgd. De Raad van State schrapt daarom de bouw(omgevings)vergunning.

Op 4 november 2021 verleende het College van B&W een omgevingsvergunning aan Hotel Nassau voor het afwijken van het bestemmingsplan. Hierbij is ook een huisnummerbesluit genomen. Dit was tezamen een gecoördineerd besluit. Maar de omgevingsvergunning mocht volgens de Raad van State niet gecoördineerd worden met een huisnummerbesluit.

Het doel was om aan het Van der Wijckplein een nieuw hotel neer te zetten met zestig hotelkamers en 21 appartementen. Maar dat plan staat nu op losse schroeven.

De uitspraak van de Raad van State leidt ertoe dat B&W een nieuwe vergunnings- dan wel bestemmingsplanprocedure moet opstarten. Omwonenden en andere tegenstanders kunnen hiertegen opnieuw bezwaar maken.

De gemeente Bergen laat in een reactie weten dat het college van burgemeester en wethouders gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn van de uitspraak en dat de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd.