BERGEN NH – Moeten er meer openbare toiletten komen in de gemeente Bergen of is dat niet nodig? Zo ja: aan welke voorwaarden moeten de toiletten voldoen? Dat is de vraag die RTV80 deze week stelde aan mensen op straat.

De directe aanleiding is een recent gestart online onderzoek van de gemeente Bergen naar de behoefte van openbare toiletten in Bergen, Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, Schoorl, Camperduin en Hargen. Belangrijke vragen in het onderzoek zijn bijvoorbeeld: had u ooit moeite om een openbaar toilet te vinden en aan welke voorwaarden moeten openbare toiletten voldoen? Bewoners, bezoekers en ondernemers kunnen de enquête invullen.

Haalbaarheidsonderzoek

De gemeente Bergen staat op plaats 271 van in totaal 342 gemeenten in Nederland voor wat betreft toiletvriendelijkheid en dat is geen hele hoge score. De gemeente drong daarom aan op een haalbaarheidsonderzoek naar de wenselijkheid en kosten van zelfreinigende en rolstoelvriendelijke openbare toiletten: één per dorpskern. De fracties Ons Dorp, CDA, Fractie Bruin, D66, VVD, GroenLinks en PvdA vroegen hierom in een unaniem gesteunde motie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 november 2023.

Nu drie toiletten

De gemeente bezit nu drie toiletten voor algemeen gebruik. In Schoorl staan er twee. Een relatieve nieuwkomer is sinds mei 2024 een openbaar toilet op het strand van Camperduin nabij strandpaviljoen Prince George.

‘Behoefte in Egmond’

Eerder besteedde RTV80 aandacht aan een plan van ondernemer Hesmi Souguir, eigenaar van kiosk De Windwijzer op de Boulevard in Egmond aan Zee (zie ook dit artikel hierover). Souguir benadrukt al jaren de behoefte aan een openbare wc in zijn dorp en vroeg om uitbreiding van zijn kiosk om hierin – op eigen kosten – een openbaar toilet neer te kunnen zetten. Hiervoor kreeg hij geen toestemming: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is hiermee niet akkoord omdat hiervoor een terrasuitbreiding op het duin nodig is. Dat is niet gewenst.

Of er een openbaar toilet komt in Egmond, is nog niet zeker. Dat hangt wellicht af van de uitkomsten van het online onderzoek en de beslissingen die het college van B&W en de gemeenteraad hierover mogelijk gaan nemen.

Vragenlijst tot en met 11 juli

Inwoners kunnen een vragenlijst invullen. Deelnemen gebeurt anoniem en de resultaten worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek, laat de gemeente Bergen weten. Meedoen kan tot en met 11 juli.

TV80: wat is uw mening?

RTV80 op pad Verslaggever Evert Visser en cameraman Deniz Işler peilden voor RTV80 TV alvast de meningen van enkele centrum- en strandgangers in Bergen en Bergen aan Zee.