EGMOND AAN DEN HOEF – De zeven stichtingen die actief zijn in het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef willen dat de gemeenteraad spoedig een beeldvormende avond organiseert rondom de (verdere) invulling en uitvoering van de plannen rond het Slotkwartier.

Bezoekerscentrum Huys Egmont (Stichting Historisch Egmond, Stichting Huys Egmont), Museumhoeve Overslot (Stichting Hafre Productions en Stichting Wunderkammer), Slotkapel (Stichting Gebruik Slotkapel, Stichting Restauratie Slotkapel) en Galerie De Kapberg maken gebruik van het Slotkwartier.

Zij dringen aan op een beeldvormende avond om een helder beeld te krijgen van de voortgang van de plannen, de financiële concequenties en de selectie van kandidaten voor de exploitatie van de gemeentelijke panden. Ze verwijzen in hun brief naar een motie van februari 2022: toen besloot de gemeenteraad alle actiteiten in het Slotkwartier op te schorten tot na een beeldvormende avond.

De stichtingen laten verder weten begrip te hebben voor het feit dat er na de verkiezingen even wat tijd nodig was voor het nieuwe college om zich te oriënteren op een aantal dossiers. Maar nu wordt het volgens hen zaak om uitvoering te geven aan de motie van februari 2022.

Alle wethouders iets in hun portefeulle…

De zeven stichtingen schrijven in hun brief dat een gesprek met het nieuwe college nog niet heeft plaatsgevonden. ‘Dit gesprek is van belang vanwege een integrale benadering van de ontwikkeling van het Slotkwartier, immers alle wethouders hebben iets in hun portefeuille wat gelinkt kan worden aan de ontwikkeling van het Slotkwartier.’

‘Nu lijkt de focus van het college gericht te zijn op uitsluitend de ontwikkeling van vastgoed’, aldus de stichtingen.

Verzoek om informatie

Verder gaan de zeven stichtingen een zogenoemd WOO-verzoek (Wet Open Overheid) indienen bij de gemeente om meer duidelijkheid te krijgen over de gevolgde processen, overleggen, genomen beslissingen en de gevoerde communicatie tussen de betrokkenen binnen het Slotkwartier.

Doel van dit verzoek is dat alle betrokkenen over dezelfde informatie kunnen beschikken en om volledig geïnformeerd te zijn tijdens de Beeldvormende Informatieavond.