EGMOND AAN DEN HOEF – De zeven samenwerkende stichtingen in het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef zeggen het vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering. Het betreft Stichting De Kapberg, Stichting Hafre Productions,Stichting Historisch Egmond, Stichting Restauratie Slotkapel, Stichting Gebruik Slotkapel, Stichting ‘Wunderkammer’, Stichting Huys Egmont en een vertegenwoordiging van omwonenden. De wethouder wil met de stichtingen in gesprek.

Woordvoerder Martijn Mulder van Huys Egmont gaf maandag in een persbericht tekst en uitleg. Hij stelt dat de wethouder zich niet houdt aan afspraken en dat de stichtingen “zich geschoffeerd voelen”. Hij laat weten dat de stichtingen in opdracht van de gemeente Bergen hebben nagedacht over welke soort bedrijvigheid past in het Slotkwartier. Ook zouden de stichtingen mede mogen bepalen welke ondernemers en partijen zich met het concept zouden mogen bezighouden. Daarom zijn al geruime tijden gesprekken gaande met ondernemers die voorstellen deden voor een nieuwe invulling voor de panden in het gebied. Dit om te komen tot een overkoepelende stichting Slotkwartier.”

Het probleem is volgens Mulder dat de gemeente in november besloot “om ons volstrekt onduidelijke redenen” ondernemers op te roepen zich te melden. “Inmiddels bleek dat, zonder ons hierin te kennen en dus tegen de afspraken in, de wethouder een selectieprocedure is gestart die, zo is inmiddels gebleken, in een afrondend stadium is.”

‘Geheimzinnigheid’

Na maanden van geheimzinnigheid, het niet nakomen van afspraken en het omdraaien van processen is voor hen de stichtingen de maat vol. Mulder: “De hele procedure is omgeven door geheimzinnigheid en ook de ondernemers zelf mogen er niets over naar buiten brengen, op straffe van directe uitsluiting. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat wij van niets weten, aangezien onze, nota bene door het College aanvaarde, bedrijfsvoering direct afhankelijk is van samenwerking en versterking in het gebied.”

College: ‘Inschrijving transparant verlopen’

Het college van B&W laat in een reactie op het persbericht weten dat de openbare inschrijving transparant is verlopen. “In die selectie hebben bewoners rond het Slotkwartier ook een rol gekregen. De stichtingen konden geen rol krijgen in de selectiecommissie omdat enkelen van hen hadden aangegeven te willen inschrijven op de panden. Wanneer zij over hun eigen inschrijving zouden besluiten, dan hadden zij ‘als slager hun eigen vlees moeten keuren”. De selectieleidraad en andere stukken zijn gepubliceerd, en staan nog online, zie Slotkwartier herontwikkeling | Gemeente Bergen (bergen-nh.nl). Ook meldt het College dat de aanbestedingsprocedure voor de invulling van het Slotkwartier momenteel loopt. “Zolang die procedure loopt, kunnen wij geen mededelingen doen over de aanbesteding.”

‘Snel in gesprek’

Wethouder Valkering liet de afzender van het persbericht weten dat hij zo snel mogelijk met de stichtingen wil praten over de ontstane situatie. Volgens hem verliep tot dusver het gesprek met de zeven stichtingen in goede harmonie.